Statistikken begyndte først pr. 1. januar 2020 (Blå streg i grafen vises som gennemsnit for følgende måneder).